Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).… Ik wandelde op het kasteeldomein en ik zag de middeleeuwse kasteeltoren. Ik realiseerde me dat het een toren uit de 15e eeuw was. Op de plek waar ik stond moeten honderden, duizenden gestaan hebben.
Vele generaties zijn voorbij gegaan en de toren bestaat nog steeds.
Ik zocht iets dat een langere bestendigheid heeft dan wij, om te symboliseren dat onze bestemming niet zo bepaald of krachtig is als we denken.
We zijn onderworpen aan grotere bestemmingen en stenen architectuur, omdat het ons zo makkelijk overleeft, symboliseert dat.
Er is iets heel spiritueels aan het idee architectuur te ervaren, hoe bescheiden ook, dat anderen voor ons hebben ervaren. Er hebben gewandeld … of zelfs, het hebben gebouwd.
We kunnen niet anders dan dit waarderen, behouden en beschermen opdat het een grotere bestemming zou behouden. Er is al teveel verdwenen, door sloop, onachtzaamheid, desinteresse … en waardering wordt dan wel heel moeilijk.

Deze slide-show fotoreeks over Wieze symboliseert het rijke verleden van het dorp. Uw cursor op een foto geeft u summiere info. Voor meer info kan u terecht bij het bestuur.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze.
Het is toegestaan deze foto’s te downloaden en op te slaan.